Danes je 21.7.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 3973/2011, Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov, z dne 1.6.2020

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivovZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov
1162/2020
1.6.2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in ureja način opravljanja izpitov za pridobitev potrdil o pridobitvi strokovnih nazivov preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, za kar je pristojen Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut), vpisu v registre Inštituta in načinu objavljanja podatkov v reviji Revizor in na spletni strani Inštituta.
2. člen
Kandidat, ki se želi vpisati v izobraževanje, iz katerega bo opravljal strokovne izpite, mora izpolnjevati tele pogoje:
1.  da je zaključil najmanj študijski program prve stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
2.  da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
3.  da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.
3. člen
Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu kandidat opravlja izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja. Izpiti so pisni.
Naziv in vsebina posameznega predmeta ter nosilec predmeta so določeni v predmetniku, ki je priloga tega pravilnika.
4. člen
Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu.
Strokovni svet določi, kateri izpiti iz izobraževalnih programov v okviru Inštituta ustrezajo