Danes je 13.4.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 3971/2013, Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, z dne 22.12.2023

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnostiZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3952/2023
22.12.2023
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (v nadaljnjem besedilu: davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.
2. člen
Zavezanec predloži davčnemu organu obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obračun) na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
(1)  Zavezanec poleg podatkov na obrazcu obračuna, predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta Prilogi 3 in 4 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posameznega obrazca Priloge 6 do 14b tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2)  Zavezanec, ki v skladu s prvim odstavkom 297. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 - odl. US, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 - ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 - odl. US, 203/20 -