Danes je 1.6.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Trošarine

17.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.7.13 Trošarine

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Trošarine so vrsta prometnih davkov oziroma davkov na porabo, ki se plačujejo od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije (v nadaljnjem besedilu: trošarinski izdelki), ki se na območju Republike Slovenije sprostijo v porabo. Obračunavanje in plačevanje trošarin določa Zakon o trošarinah (ZTro-1). Prenovljeni Zakon o trošarinah prinaša pomembne posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje. Odpravlja nekatere administrativne ovire na področjih, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja nizka ter uvaja nove postopke, na področjih kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja visoka. Prinaša nekatere poenostavitve za davčne zavezance in prijaznejšo ureditev za male proizvajalce piva, vina in žganja.

V Uradnem listu RS št. 29/2021, z dne 8.6.2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki začne veljati 23.6.2021 in prinaša nekaj poenostavitev in novosti.

Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije ali vnesenih z ozemlja držav članic Evropske unije v Slovenijo ali trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v Evropsko unijo.

Trošarinska obveznost

Trošarinska obveznost nastane, ko so:

1. trošarinski izdelki proizvedeni v Sloveniji;

2. trošarinski izdelki uvoženi v Unijo;

3. trošarinski izdelki vneseni z ozemlja drugih držav članic oziroma Unije v Slovenijo.

Trošarinska obveznost se lahko ob določenih pogojih prenese od proizvajalca oziroma uvoznika na imetnika trošarinskega dovoljenja oziroma oproščenega uporabnika.

Trošarinski izdelki

Trošarinski izdelki so:

- alkohol in alkoholne pijače,

- tobačni izdelki,

- energenti in električna energija.

Kdaj nastane obveznost za obračun trošarine?

Obveznost za obračun trošarine nastane takrat, ko se trošarinski izdelki sprostijo v porabo. Za sprostitev trošarinskih izdelkov v porabo se šteje:

1. vsaka odprema trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča ali/in iz obrata oproščenega uporabnika trošarinskih izdelkov, razen če so trošarinski izdelki odpremljeni:

a. drugemu trošarinskemu skladišču oziroma drugemu obratu oproščenega uporabnika trošarinskih izdelkov,

b. carinskemu skladišču (razen prosto carinski prodajalni),

c. prosto carinski coni, v carinskem tranzitnem postopku oziroma v izvoz ter

2. vsak zaključek proizvodnje v obratu trošarinskega zavezanca, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja.

Uvoz

Pri uvozu trošarinskih izdelkov, ki se sprostijo v porabo, se trošarina obračuna in plača, kot da bi bila uvozna dajatev, razen, če je plačilo trošarine odloženo v skladu z Zakonom o trošarinah. Pri uvozu trošarinskih izdelkov se plačilo trošarine odloži, če je za njih takoj po vnosu v Unijo dovoljena začasna hramba ali je zanje začet carinski tranzitni postopek, postopek carinskega skladiščenja (razen skladiščenja v prosto carinskih prodajalnah), uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga, predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega uvoza, ali so vneseni v prosto carinsko cono.

Odlog plačila

Plačilo trošarine se odloži, če:

1. se proizvodnja ali skladiščenje trošarinskih izdelkov opravlja v trošarinskem skladišču;

2. so trošarinski izdelki skladiščeni v obratu oproščenega uporabnika;

3. se trošarinski izdelki gibljejo pod pogoji, določenimi z Zakonom o trošarinah.

Gibanje pri odlogu

Trošarinski izdelki se v Sloveniji lahko gibljejo pod režimom odloga plačila trošarine:

1. iz trošarinskega skladišča v drugo trošarinsko skladišče;

2. iz trošarinskega skladišča v obrat oproščenega uporabnika,

3. v davka prosto prodajalno ali

4. za oskrbo plovil in letal.

Pred začetkom gibanja vloži oproščeni uporabnik oziroma imetnik davka proste prodajalne pri davčnem organu vlogo za odobritev gibanja.

Trošarinski izdelki se med Slovenijo in drugimi