Danes je 21.7.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravilnik o računovodstvu - napotki in posebnosti

25.8.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:59:59

Poglavja

Majda Gominšek predstavlja, kaj vse morate vedeti o pravilniku o računovodstvu in kako ga prilagoditi, še posebej po uvedbi novih Slovenskih računovodskih standardov (SRS) 2016.

Predavateljica uvodoma navede zakonske predpise, zaradi katerih je potrebno prilagoditi pravilnik o računovodstvu, nato pa podrobneje pojasni, katere spremembe prinašajo Slovenski računovodski standardi 2016 – tukaj predavateljica poleg novosti predstavi še standarde I, II in III ter obrazloži, kateri so novi, kateri imajo spremenjene številke in kateri vsebujejo združene kategorije.

V nadaljevanju so izpostavljene konkretne spremembe pravilnika o računovodstvu v letu 2016. Tukaj predavateljica omeni spremembe, zaradi katerih je potrebno prilagoditi pravilnik: nepremičine v pridobivanju, vštevanje stroškov izposojanja v nabavno vrednost, neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, začetek amortizacije, dobro ime, model poštene vrednosti pri naložbenih nepremičninah, finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe, omeni pa tudi spremembe v računovodskih izkazih.

V zadnjem delu je predstavljeno, kaj mora vsebovati pravilnik glede na posamezen status pravne osebe. Predvateljica tukaj izpostavi določene posebnosti za posamezne pravne osebe in poudari, na kaj morate biti pozorni.

 

Kazalo vsebine:

  • Zakonski predpisi
  • Katere spremembe prinašajo SRS 2016?
  • Konkretne spremembe Pravilnika v letu 2016
  • Primeri pravilnika o računovodstvu glede na status pravne osebe

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.

PORCNNIPSB.pdf 0.38 MB