Danes je 25.6.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Elektronsko računovodstvo

17.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.17 Elektronsko računovodstvo

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

PRAVNI VIDIK

Z razvojem sodobnih komunikacijskih sredstev in računalniške tehnologije v zadnjih 15 letih je tudi računovodska stroka, tako kot številna področja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, pridobila še pred desetletji neslutene možnosti priprave, obdelave in uporabe računovodskih informacij.

Današnje izkušnje namreč kažejo, da je čas, ko smo na računovodske informacije praviloma čakali vsaj nekaj tednov, če ne mesecev (v velikih sistemih), za vedno zgodovina. Pogoji poslovanja in konkurenca na trgu namreč od podjetij in drugih poslovnih subjektov, zahtevajo vse bolj ažurne in sprotne informacije o njihovem poslovanju in položaju na trgu, kar je mogoče zagotavljati le z elektronskim računovodstvom.

Elektronsko računovodstvo omogoča:

- takojšnjo obdelavo podatkov

- sprotno pregledovanje računovodskih poročil

- sprotno pregledovanje terjatev in obveznosti

- učinkovito finančno planiranje

- odpravo podvojenosti opravil

- odpravo napak pri ponovnem vnašanju podatkov

- sprotno in učinkovito pomoč managerjem pri sprejemanju poslovnih odločitev na različnih nivojih odločanja (operativnem, strateškem …).

Potreba po elektronskem računovodstvu pa ne izhaja le iz potreb podjetij samih, poslovodstva in lastnikov podjetja, pač pa tudi iz neposrednega okolja podjetja. Zahteve na trgu namreč od podjetij zahtevajo čimbolj učinkovito prilagajanje situaciji na trgu, ki v sodobnem času zahteva sodobne načine komuniciranja z okoljem. Tako se pojavljajo zahteve s strani potrošnikov, poslovnih partnerjev, države in njenih institucij, da podjetja svoje poslovanje in tudi računovodstvo prilagajajo sodobnim tehnološkim zahtevam na trgu.

V zadnjem desetletju so se namreč modernizirali in prilagodili sodobnim trendom in razvoju tehnologije celotni sistemi, kot je na primer: delovanje poslovnih bank in plačilni promet, delovanje statističnih institucij (AJPES), delovanje ministrstva za finance in finančne uprave (e-davki), delovanje državne uprave in sodstva (register podjetij, elektronska zemljiška knjiga), delovanje zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja (elektronski nadzor plačanih prispevkov iz osnovnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja) in še na mnogih drugih področjih.

Tudi zaradi tega je potreba po sodobnem elektronskem računovodstvu, ki lahko s čim manjšimi stroški zagotavlja kvalitetne in sprotne informacije za notranje in zunanje uporabnike računovodskih informacij, dejstvo, ki ga moramo računovodje sprejeti in mu poskusiti v čim večji meri slediti. Vedno več je namreč področij v sodobnem poslovanju podjetij, ki jih je mogoče racionalizirati prav s pomočjo elektronskega računovodstva. Takšne pa so tudi zahteve s strani države in državnih inštitucij, ki jih v sodobnem podjetju ne moremo in ne smemo spregledati, kot so na primer:

- elektronsko bančništvo,

- e-davki,

- elektronsko vodenje poslovnih knjig in dostopnost teh v elektronki obliki v primeru inšpekcijskega pregleda,

- elektronsko oddajanje različnih statističnih poročil (AJPES, FURS, Banka Slovenije_ZPIZ, ZZZS),

- elektronsko oddajanje poročil carinski službi,

- elektronsko izdajanje in prejemanje računov (E-slog).

Tako imamo tudi v Sloveniji že celo vrsto zakonov in drugih določil, ki urejajo elektronsko poslovanje:

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14)

Zakon ureja elektronsko poslovanje, ki obsega poslovanje v elektronski obliki na daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih postopkih, če zakon ne določa drugače.

Bistvene vsebine so:

- pravno enačenje elektronskega podpisa z lastnoročnim,

- standardiziranje pogojev za zanesljivost overiteljev digitalnih potrdil,

- urejanje tehničnih standardov opreme in sredstev za varno elektronsko podpisovanje.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)

Zakon ureja varstvo osebnih podatkov, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v