Danes je 11.12.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Drobni inventar

8.5.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

4.2.14 Drobni inventar

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Vrste drobnega inventarja

Pri poslovanju podjetij pogosto srečujemo pojem drobni inventar, ki lahko predstavlja osnovna sredstva, lahko pa tudi material. Gre za manjše naprave, orodja, drugo opremo ter embalažo, ki praviloma v bilanci stanja ne predstavlja pomembne postavke, v nekaterih dejavnostih pa vendarle, kot npr. gostinstvo, gradbeništvo, kovinska industrija in podobno.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Možnosti knjiženja

Slovenski računovodski standard 1 - Opredmetena osnovna sredstva določa, da se lahko drobni inventar evidentira kot:

1. opredmeteno osnovno sredstvo ali

2. material.

Osnovno sredstvo

Drobni inventar, katerega življenjska doba je daljša od leta dni, praviloma opredelimo kot opredmeteno osnovno sredstvo, vodimo v registru osnovnih sredstev posamično, vsakemu določimo svojo inventarno številko in amortizacijsko stopnjo. Drobni inventar, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, se lahko izkazuje skupinsko. Pri tem je zaradi amortiziranja pomembno tudi, da je v skupini drobni inventar iste vrste ali podobnega namena.

Skupinsko vodenje

Skupinsko vodenje je smiselno takrat, kadar podjetje istočasno nabavi večjo količino istovrstnega drobnega inventarja, ki ima življenjsko dobo daljšo od enega leta in hkrati nizko nabavno vrednost na enoto, vendar pa je skupna nabavna vrednost visoka. V registru osnovnih sredstev se vsaka nabava izkaže kot nova skupina in se amortizira kot eno osnovno sredstvo.

Na primer: podjetje nabavi 200 stolov za prireditveno dvorano po nabavni ceni 40,00 EUR za stol, kar skupaj znese 8.000,00 EUR.

Ne glede na življenjsko dobo lahko podjetje stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, razporedi med material.

Amortizacija

Slovenski računovodski standard 1 določa, da se lahko amortizacija obračunava skupinsko le pri drobnem inventarju iste vrste ali podobnega