Danes je 1.4.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Članarina

19.4.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.3 Članarina

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Članarina je prispevek društvu ali združenju, namenjen za dejavnost delovanja društva ali združenja kot to izhaja iz ustanovnega akta društva ali združenja.

DAVČNI VIDIK

Po davčni zakonodaji se od članarin ne obračunava davek na dodano vrednost, če prejeta članarina ni plačilo za dobavo blaga ali opravljeno storitev. Torej je taka članarina neobdavčena. Podrobno ureja obdavčitev članarin z davkom na dodano vrednost 16. člen Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost. Če članarino sestavlja del, ki je neobdavčljiv, ter del, ki je namenjen za plačilo za dobavo blaga ali opravljeno storitev in zato obdavčljiv, mora pravna oseba (društvo, gospodarsko interesno združenje, zbornica) sprejeti merila za razmejitev. Na izdanem računu se napišeta neobdavčljivi in obdavčljivi znesek članarine. Plačilu članarine so lahko podjetja zavezana tudi po zakonu. Praviloma je članstvo v društvih, gospodarskih interesnih združenjih in zbornicah prostovoljno, s plačilom članarine pa si člani zagotovijo dostop do različnih uslug ali pravic ugodneje kot nečlani (članstvo v gospodarski zbornici, inženirski zbornici, zdravniški zbornici, lekarniški zbornici ...).

Davek od dohodkov pravnih in na njegovi podlagi izdan Pravilnik o opredelitvi