Danes je 28.5.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Bančna garancija

19.4.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.7 Bančna garancija

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Bančna garancija je zelo primeren instrument zavarovanja pred različnimi tveganji, ki so povezana s podjetniškimi aktivnosti vsakega podjetja. Bančna garancija je nepreklicna in samostojna obveznost banke nasproti upravičencu po garanciji, da mu bo v primeru nalogodajalčeve neizpolnjene obveznosti plačala garancijski znesek na prvi poziv. Obveznost garanta je samostojna in ni vezana na osnovni posel. V mednarodni bančni poslovni praksi velja pravilo, ki pravi: “Najprej plačaj, nato izpodbijaj“.

PRAVNI VIDIK

Bančna garancija ja pravni posel – pogodba po kateri banka upravičencu po garanciji poravna obveznosti izključno v denarju, in sicer največ do višine garancijskega zneska, lahko pa tudi manj, odvisno od okoliščin in to na način in v roku, kot je navedeno v garanciji.

Z bančno garancijo je lahko zavarovan tudi kupec, če zahteva od prodajalca garancijo za dobro izvršitev posla ali kakšno drugo podobno garancijo. Pri poslovanju z bančnimi garancijami tako sodelujejo praviloma naslednji udeleženci posla:

- naročnik ali nalogodajalec,

- upravičenec ali uporabnik in

- garant.

Pri določenih garancijskih poslih lahko sodeluje tudi več strank.

Pri poslovanju podjetij imajo bančne garancije za upravičence bančnih garancij in za naročnike bančnih garancij določene prednosti, in sicer:

Za upravičenca po garanciji:

- za garancijo upravičenec pridobi nepreklicno obveznost banke za plačilo na prvi poziv garancijskega zneska ob predložitvi pisne zahteve za plačilo ter izjave, da naročnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- upravičenec po garanciji se izogne tveganju nelikvidnosti in plačilne nesposobnosti svojega pogodbenega partnerja, saj razpolaga z obvezo banke za plačilo v instrumentu zavarovanja – garanciji.

Za naročnika garancije:

- naročnik bančne garancije z