Danes je 5.8.2020

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Aktualni razpisi za julij 2019

23.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer
Aktualni razpisi Predmet razpis Višina razpisanih sredstev  Rok za prijavo  Povezava
Razpisi za podjetja
Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd. 8.369.659,68 EUR Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020 Tukaj
Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022« Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. 2.800.000,00 EUR do 5.10.2019 Tukaj