Danes je 27.5.2020

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

AKTUALNI RAZPISI – JUNIJ 2019

4.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer
Aktualni razpisi Predmet razpis Višina razpisanih sredstev  Rok za prijavo  Povezava
Razpisi za podjetja
Javni poziv 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki
- nepovratnih sredstev in/ali
- kredita s subvencionirano obrestno mero (v nadaljevanju: kredit),
dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.
7.000.000,00 EUR do objave zaključka Tukaj
Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024 Predmet javnega razpisa je petletno strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja, skupaj s humanitarno pomočjo 30.000 EUR na leto do 12.07.2019 Tukaj
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva. 5.500.000,00 EUR do 15.07.2019 Tukaj