Danes je 29.1.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Regres za letni dopust

11.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.6.18 Regres za letni dopust

Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev

Zaposlenim so delodajalci skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in kolektivnimi pogodbami dolžni izplačati regres za letni dopust.

Skladno s 131. čl. ZDR-1je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi po starševskem dopustu (delno upokojeni delavci, porodnice).

DAVČNI VIDIK

Obračun in izplačilo

V praksi se pogosto zgodi, da delodajalci izplačajo regres v več delnih zneskih ali da ga do konca koledarskega leta