Danes je 27.7.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Posebnosti pri plačilih prispevkov - oprostitve in dodatne obveznosti

2.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

5.5 Posebnosti pri plačilih prispevkov – oprostitve in dodatne obveznosti

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Veljavna socialna zakonodaja za določene situacije, skupine ljudi določa nekatere ugodnosti glede obveznosti plačila prispevkov za socialno zavarovanje oziroma v določenih situacijah določa nekatera strožja pravila povezana z obračunom in plačilom določenih prispevkov. V nadaljevanju bodo predstavljene trenutne posebnosti, ki jih določa socialna zakonodaja v povezavi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost.

Zakon o urejanju trga dela

ZUTD ureja posebno pravilo vezano na obračunavanje in plačevanje prispevka za zaposlovanje, in sicer tistega, ki ga je za delavca dolžan plačati delodajalec na bruto plačo delavca. Tako je delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, medtem ko je delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, dolžan plačevati prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v ZPSV, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Tudi ZPIZ-2 določa nekaj posebnosti pri obračunavanju in plačevanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vezano na določene skupine ljudi – invalide, starejše delavce in za delavce, ki se prvič zaposlijo.

Posebnost pri plačilu prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene invalide določa 155. člen ZPIZ-2. Tu je opredeljeno, da so invalidska podjetja in zaposlitveni centri ter delodajalci za zaposlene invalide nad predpisano kvoto, določeno s predpisi, ki urejajo zaposlovanje invalidov, oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. V tem primeru prispevke za zaposlene invalide pokriva Republika Slovenija.

156. člen ZPIZ-2 določa pravila glede delne oprostitve plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Potrebno je opozoriti, da se na