Danes je 27.5.2020

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Obravnava kapitala pri statusnem preoblikovanju podjetnika

27.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.13.2.1 Obravnava kapitala pri statusnem preoblikovanju podjetnika

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Na katere postavke kapitala se lahko prenesejo postavke samostojnega podjetnika, ugotovljene na presečni dan, na kontih R 9, da bo za podjetnika najbolj optimalna rešitev.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV, stanje skupaj X evrov

- 919 pritoki in odtoki denarnih sredstev, stanje Y evrov

- 935 dohodek samostojnega podjetnika, stanje Z evrov

- Stanje obveznosti (krediti in ostalo) W evrov

Ali je bolje, da se v register vpiše celotna vrednost podjetnikovega kapitala na presečni dan (Y evrov + Z evrov)? Koliko časa se potem vpisana nominalna višina osnovnega kapitala v registru ne sme spreminjati, če gre za davčno nevtralni prenos? Kakšen je nadaljnji postopek v primeru, če se podjetnik odloči za znižanje kapitala? Je izplačilo znižanja kapitala v tem primeru obdavčeno?

Ali je možno, da podjetnik del podjetnikovega kapitala (Y evrov + Z evrov) razporedi pri prenosu na d. o. o., na naslednji način:

- osnovni