Danes je 29.1.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Obračun DDV

20.12.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

6.11 Obračun DDV

Erika Režek, davčna svetovalka

Po določbah ZDDV-1 je v obračunu DDV (obrazec DDV-O) potrebno posebej izkazovati skupno vrednost opravljenih storitev, za katere nastane obveznost obračuna DDV v drugi državi članici, in skupno vrednost opravljenih dobav blaga in storitev, za katere je v Sloveniji kot plačnik DDV določen prejemnik blaga ali storitev.

Obrazec DDV-O se predloži v elektronski obliki po sistemu eDavki), ki je skupaj z ustreznimi navodili objavljen v Pravilniku.

V obrazcu DDV-O je treba posebej poročati tudi o tako opravljenih dobavah, in sicer:

 • Polje 11a: dobave blaga in storitev v Sloveniji od katerih obračuna DDV prejemnik (Vpisuje se davčna osnova po izdanih računih od dobav blaga in storitev, katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga in storitev. O opravljenih dobavah blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1 (za opravljene gradbene storitve, posredovanje osebja, dobava nepremičnin z DDV, dobava odpadkov) se poroča v poročilu o dobavah za vsak koledarski mesec, ne glede na to, ali je davčni zavezanec, v koledarskem mesecu za katerega predlaga poročilo opravil takšne dobave).

 • Polje 22a: Obračunani DDV po stopnji 5 %.

 • Polje 23a: od prejetih storitev iz drugih držav članic po stopnji 22% (Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga davčni zavezanec obračuna od prejetih storitev iz drugih držav članic po stopnji 22%. Poleg teh podatkov se vpisuje obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic, čeprav je izvajalec že obračunal tuji DDV, vendar so izpolnjeni pogoji za obračun DDV v Sloveniji.

 • Polje 24a: od prejetih storitev iz drugih držav članic po stopnji 9,5% (Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga davčni zavezanec obračuna od prejetih storitev iz drugih držav članic po stopnji 9,5%. Vpisuje se tudi obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic, čeprav je izvajalec že obračunal tuji DDV, vendar so izpolnjeni pogoji za obračun DDV v Sloveniji).

 • Polje 24b: Obračunani DDV od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU po stopnji 5 %.

 • Polje 24c: Obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic EU po stopnji 5 %.

 • Polje 25a: na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 9,5 % (Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev, če te dobave blaga ali storitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji (ima sedež tako v EU kot tudi izven EU). Vpisuje se tudi vrednost obračunanega DDV, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev iz 76.a člena ZDDV-1). DDV se obračuna tudi od danih predplačil v zvezi s temi dobavami.

 • Polje 25b: Obračunani DDV na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 5 %.

 • Polje 26: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga davčni zavezanec kot prejemnik blaga obračuna od uvoza blaga skladno s 6. in 7. odst. 77. člena ZDDV-1.

 • Polje 31a: nabave blaga in storitev v Sloveniji od katerih obračuna DDV prejemnik (Vpisuje se davčna osnova po prejetih računih od nabav blaga in storitev ter danih predplačil v zvezi s temi dobavami iz 76.a člena ZDDV-1, katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga in storitev).

 • Polje 32a: prejete storitve iz drugih držav članic EU (vpisuje se tudi vrednost prejetih storitev brez DDV, tudi če je dobavitelj nepravilno obračunal DDV v državi članici sedeža).

 • Polje 42a: Odbitek DDV od nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejetih storitev iz drugih držav članic EU in od uvoza po stopnji 5%.

Obračun DDV mora predložiti tudi oseba, za katero velja obveznost identifikacije za namene DDV, za katero je kot plačnik DDV določen prejemnik storitev (obdavčitev po splošnem pravilu).

Samoprijava/popravek

V obrazcu DDV-O v eDavkih se izkazujejo tudi podatki o popravkih DDV in podatki o samoprijavi davčnega zavezanca.

FURS je v zvezi z vpisovanjem teh podatkov v obračunu DDV-O izdal pojasnilo št. 4230-10018/2011-2, 24. 11. 2011 , kot sledi:

»Davčni zavezanec prosi za pojasnilo glede vpisa popravka zneska obračunanega DDV v nova polja na obrazcu DDV-O.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

V polje “Samoprijava/popravek“ se na dnu obračuna DDV zaradi izračuna in