Danes je 29.1.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Obračun DDV

1.2.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

6.11 Obračun DDV

Erika Režek, davčna svetovalka

Po določbah ZDDV-1 je v obračunu DDV (obrazec DDV-O) potrebno posebej izkazovati skupno vrednost opravljenih storitev, za katere nastane obveznost obračuna DDV v drugi državi članici, in skupno vrednost opravljenih dobav blaga in storitev, za katere je v Sloveniji kot plačnik DDV določen prejemnik blaga ali storitev.

Obrazec DDV-O se predloži v elektronski obliki po sistemu eDavki), ki je skupaj z ustreznimi navodili objavljen v Pravilniku.

V obrazcu DDV-O je treba posebej poročati tudi o tako opravljenih dobavah, in sicer:

  • Polje 11a: dobave blaga in storitev v Sloveniji od katerih obračuna DDV prejemnik (Vpisuje se davčna osnova po izdanih računih od dobav blaga in storitev, katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga in storitev. O opravljenih dobavah blaga in storitev iz 76.a člena ZDDV-1 (za opravljene gradbene storitve, posredovanje osebja, dobava nepremičnin z DDV, dobava odpadkov) se poroča v poročilu o dobavah za vsak koledarski mesec, ne glede na to, ali je davčni zavezanec, v koledarskem mesecu za katerega predlaga poročilo opravil takšne dobave).

  • Polje 23a: od prejetih storitev iz drugih držav članic po stopnji 22% (Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga davčni zavezanec obračuna od prejetih storitev iz drugih držav članic po stopnji 22%. Poleg teh podatkov se vpisuje obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic, čeprav je izvajalec že obračunal tuji DDV, vendar so izpolnjeni pogoji za obračun DDV v Sloveniji.

  • Polje 24a: od prejetih storitev iz drugih držav članic po stopnji 9,5% (Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga davčni zavezanec obračuna od prejetih storitev iz drugih držav članic po stopnji 9,5%. Vpisuje se tudi obračunani DDV od prejetih storitev iz drugih držav članic, čeprav je izvajalec že obračunal tuji DDV, vendar so izpolnjeni pogoji za obračun DDV v Sloveniji).

  • Polje 25a: na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev po stopnji 9,5 % (Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev, če te dobave blaga ali storitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji (ima sedež tako v EU kot tudi izven EU). Vpisuje se tudi vrednost obračunanega DDV, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev iz 76.a člena ZDDV-1). DDV se obračuna tudi od danih predplačil v zvezi s temi dobavami.

  • Polje 26: Vpisuje se vrednost obračunanega DDV, ki ga davčni zavezanec kot prejemnik blaga obračuna od uvoza blaga skladno s 6. in 7. odst. 77. člena ZDDV-1.

  • Polje 31a: nabave blaga in storitev v Sloveniji od katerih obračuna DDV prejemnik (Vpisuje se davčna osnova po prejetih računih od nabav blaga in storitev ter danih predplačil v zvezi s temi dobavami iz 76.a člena ZDDV-1, katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga in storitev).

  • Polje 32a: prejete storitve iz drugih držav članic EU (vpisuje se tudi vrednost prejetih storitev brez DDV, tudi če je dobavitelj nepravilno obračunal DDV v državi članici sedeža).

Obračun DDV mora predložiti tudi oseba, za katero velja obveznost identifikacije za namene DDV, za katero je kot plačnik DDV določen prejemnik storitev (obdavčitev po splošnem pravilu).

Samoprijava/popravek

V obrazcu DDV-O v eDavkih se izkazujejo tudi podatki o popravkih DDV in podatki o samoprijavi davčnega zavezanca.

FURS je v zvezi z vpisovanjem teh podatkov v obračunu DDV-O izdal pojasnilo št. 4230-10018/2011-2, 24. 11. 2011 , kot sledi:

»Davčni zavezanec prosi za pojasnilo glede vpisa popravka zneska obračunanega DDV v nova polja na obrazcu DDV-O.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

V polje “Samoprijava/popravek“ se na dnu obračuna DDV zaradi izračuna in knjiženja obresti vpisujejo samo zneski popravkov, ki povečujejo vrednost obračunanega DDV in so vključeni v tekoči obračun (pozitivne vrednosti).

V primeru popravkov napak iz preteklih davčnih obdobij, ki se jih vključi v tekoči