Danes je 28.7.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Kraj dobave blaga

14.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

6.4.1 Kraj dobave blaga

Erika Režek, davčna svetovalka

Dobava blaga brez prevoza (19. člen ZDDV-1)

Uporablja se načelo obdavčitve po kraju, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava blaga.

Družba A proda opremo kupcu B. Promet opravi na ozemlju Slovenije, zato je oprema obdavčena v Sloveniji. Kraj obdavčitve po kraju dobave blaga.

Če se dobava opravi v drugo državo članico in je naročnik blaga identificiran za namene DDV v tej državi, se davčno breme prevali na kupca (ta obračuna DDV po načelu “samoobdavčitve“).

Dobava blaga s prevozom (20. člen ZDDV-1)

Osnovno pravilo: obdavčitev prevoza blaga je kraj, kjer se blago nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku.

Skladno z Izvedbeno uredbo Sveta EU, mora biti pravica države članice pridobitve, da pridobitev obdavči, popolna, ne glede na obravnavo DDV, ki se uporablja za transakcijo v državi članici, iz katere je bilo blago odposlano.

Prevoznik A iz Ljubljane opravi prevoz blaga za naročnika B v Koper. Začetek poti Slovenija, prav tako se prevoz tudi konča v Sloveniji, zato je celotna pot predmet obdavčitve v Sloveniji.

Kadar se prevoz začne na tretjem ozemlju ali v tretji državi, je kraj dobave blaga država uvoza blaga (načelo namembnega kraja).

Prevoznik A iz Slovenije opravi prevoz blaga iz Beograda v Koper za naročnika B v Kranju. Prevoz je povezan z uvozom blaga, zato se tudi prevozni stroški vštevajo v davčno osnovo pri uvozu blaga in se posredno obdavčijo skozi ceno blaga.

Za čezmejne dobave blaga osebam, ki niso davčni zavezanci se od 1.7.2021 določi odstopanje od splošnega pravila, v skladu s katerim se šteje, da je kraj dobave blaga kraj, kjer se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku oziroma pri uvozu blaga država članica uvoza blaga, iz katere se nadaljuje prevoz blaga prejemniku. V primeru, ko davčni zavezanec prodaja blago na daljavo znotraj Unije ali davčni zavezanec prodaja na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženo blago osebam, ki niso davčni zavezanci, se