Danes je 28.7.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Embalaža

31.5.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.18 Embalaža

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

PRAVNI VIDIK

Embalaža je blago, ki je namenjeno zavijanju, shranjevanju in pakiranju drugega blaga, da se omogoči transport ali ohranjanje blaga, olajša njegova prodaja ali izboljša njegov videz. Vračljiva embalaža je tista embalaža, ki je namenjena večkratni uporabi kot so na primer: steklenice, zaboji, sodi in podobno.

Področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo je v Sloveniji zakonsko urejeno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (3703/2006 Ur.l.RS), ki predvideva prenos obveznosti za embalažo, dano na slovenski trg.

Vlada 8.4.2021 sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (1053/2021 Ur.l.RS), ki je izvedbeni predpis na podlagi novele Zakona o varstvu okolja.

Z novo uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Uredba pa hkrati uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot 1.000 kg embalaže. Uredba ukinja poročanje za distributerje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Zavezanec za vodenje evidenc o dajanju embalaže na trg v Republiki Sloveniji, je proizvajalec, ki je:

  • - embaler (embalira, pakira ali polni blago v embalažo),
  • - pridobitelj embaliranega blaga (uvozi embalažo iz tujine ali prek sredstev za komuniciranje na daljavo kupuje embalirano blago od tujega podjetja),
  • - proizvajalec servisne embalaže (servisna embalaža so predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje blaga na prodajnem mestu, če imajo funkcijo embalaže),
  • - pridobitelj servisne embalaže,
  • - tuje podjetje, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in daje embalažo na trg v Republiki Slovenije (imenovati mora pooblaščenega zastopnika).

Proizvajalec mora za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg v Republiki Sloveniji. Evidenca vsebuje podatke o masi embalaže, dane na trg v RS, ločeno po teh embalažnih materialih:

1. papir in karton,

2. plastika,

3. les,

4. železo in jeklo.

5. aluminij,

6. steklo in

7. drugo (ločeno po vrstah embalažnega materiala, na primer keramika, tekstil ali material biološkega izvora).

Proizvajalec mora voditi tudi evidenco o kompozitni embalaži, sestavljeni iz več kot enega materiala, pri čemer ne upošteva materiala, ki predstavlja manj kot 5% skupne mase embalažne enote. Maso tega materiala prišteje k masi prevladujočega materiala.

Proizvajalec je dolžan voditi tudi