Danes je 25.6.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Embalaža

11.3.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.18 Embalaža

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

PRAVNI VIDIK

Embalaža je blago, ki je namenjeno zavijanju, shranjevanju in pakiranju drugega blaga, da se omogoči transport ali ohranjanje blaga, olajša njegova prodaja ali izboljša njegov videz. Vračljiva embalaža je tista embalaža, ki je namenjena večkratni uporabi kot so na primer: steklenice, zaboji, sodi in podobno.

Področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo je v Sloveniji zakonsko urejeno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (3703/2006 Ur.l.RS), ki predvideva prenos obveznosti za embalažo, dano na slovenski trg.

Uredba določa obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Letno evidenco morajo tako voditi podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno.

Obstoječa podjetja (t.j. embalerji, pridobitelji embaliranega blaga, proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže), ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo, so se morala vpisati v evidenco in sicer so bila dolžna Agenciji RS za okolje (ARSO) sporočiti podatke o podjetju ter podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo do 31. 1. 2018. Vsako morebitno spremembo opravljanja dejavnosti ali prenehanje bodo morali sporočiti v 30 dneh od spremembe.

O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018, bodo morala podjetja prvič poročati v letu 2019.

Na slovenski trg plasirajo embalirano blago embalerji (tisti, ki polnijo oziroma embalirajo v embalažo) ali uvozniki – pridobitelji, ki embalirano blago – izdelke uvozijo in prodajajo na trgu. Končni uporabnik, potrošnik, z izdelka odstrani embalažo oziroma embalažo izprazni. Tako nastane odpadna embalaža, razen v primeru vračljive embalaže. Skladno z zakonodajo morajo zavezanci na svoje stroške preko registrirane družbe, zagotoviti prevzem in snovno predelavo ter reciklažo ločeno zbranih frakcij odpadne embalaže.

Zavezanci, ki morajo predpise spoštovati so:

Embaler

1. Embaler

- Za embalažo izdelkov, ki jih embalira pod svojo blagovno znamko;

- Za embalažo izdelkov, ki jih pridobi ali uvozi in prvi da na trg v Republiki Sloveniji;

- Za embalažo izdelkov, ki jih sam uvozi iz tretjih držav ali pridobi ter sam porabi kot končni uporabnik.

Pridobitelj in uvoznik

2. Pridobitelj in uvoznik embaliranih izdelkov

- Za embalažo izdelkov, ki jih pridobi ali uvozi in prvi da na trg v Republiki Sloveniji;

- Za embalažo izdelkov, ki jih sam uvozi iz tretjih držav ali pridobi iz EU ter sam porabi kot končni potrošnik.

Trgovec

3. Trgovec

- Za embalažo embaliranega blaga, ki ga prodaja pod svojo blagovno znamko;

- Za embalažo izdelkov, ki jih pridobi iz EU