Danes je 29.1.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Dobropis

5.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.11 Dobropis

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev

Definicija

Dobropis predstavlja za prejemnika določen znesek dobroimetja, ki ga lahko unovči pri kasnejših nabavah.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Dobropis je knjigovodska listina, ki jo prodajalec izstavi kupcu, ker je po izstavitvi računa prišlo do določene spremembe ali pa je bila ugotovljena takšna napaka na izdanem računu, da jo je potrebno popraviti v smislu zmanjšanja terjatve do kupca. Z dobropisom se torej popravlja nek poslovni dogodek, ki ga opredeljuje račun in ima glede knjiženja enak pomen, kot izdani račun. Priporočamo, da se na dobropis navede številka izdanega računa, na katerega se le ta nanaša. Pravzaprav je to obvezen podatke za zavezance za DDV in dobropise, ki se davčno potrjujejo po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR).

Običajno je dobropis izdan zaradi dodatno odobrenega popusta (npr. za plačilo v določenem roku), zaradi pomotoma previsoko obračunane cene blaga ali storitev, zaradi uveljavljanja reklamacije s strani kupca, itd.

V skladu z novim Slovenskim računovodskim standardom 15 – Prihodki, se prihodki pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojno izvršitveno obvezo. Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos blaga ali storitev na kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb. Transakcijska cena in torej prihodek ni nujno znesek, ki je zapisan na računu, v pogodbi ali