Danes je 20.1.2021

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Bančni račun

26.6.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.6 Bančni račun

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev , Vir: Verlag Dashöfer

Definicija

Podjetja in drugi subjekti pri poslovanju potrebujejo bančni račun. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da morajo vsi, ki so za davčne namene dolžni voditi kakršnekoli poslovne knjige in evidence, in ne le osebe, ki so vpisane v Poslovni register, imeti odprt transakcijski račun. Obveznost imeti račun torej ne velja le za osebe, ki so vpisane v kak register, temveč velja za vse (denimo tudi za osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost). Zakon pa ne zahteva, da bi za dejavnost morali samostojni podjetniki in drugi zasebniki imeti ločen transakcijski račun, torej ločen za zasebno življenje in za potrebe doseganja dohodkov (npr. iz dejavnosti, kmetijstva), če želijo, lahko uporabljajo en račun. Vsekakor fizičnim osebam, ki imajo večji obseg poslovanja, priporočamo ločen transakcijski račun.

Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) je transakcijski račun plačilni račun, ki ga odpre banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnica banke države članice v Republiki Sloveniji v imenu enega ali več uporabnikov za namene izvrševanja plačilnih transakcij in za druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika. Denarna sredstva na transakcijskem računu se štejejo kot vpogledni denarni depozit.

Podjetja in samostojni podjetniki posamezniki praviloma pri poslovanju plačilni promet v pretežni meri opravljajo preko svojih računov pri bankah, le v manjšem obsegu poslujejo z gotovino. Tako podjetja praviloma tudi v primeru, ko prejemajo plačila za svoje blago in storitve v gotovini, le to polagajo na bančne račune. Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih podjetjem in samostojnim podjetnikom ne predpisuje obveznega polaganja gotovine na transakcijski račun pri banki, vendar večina podjetij kljub temu gotovino polaga na svoje račune pri bankah vsaj iz dveh razlogov: varnosti in potrebe po sredstvih na računu, saj se plačila dobaviteljem, zaposlenim, kreditojemalcem in drugim pogodbenim partnerjem praviloma plačujejo v okviru plačilnega sistema preko bank in ne z gotovino. K temu nas zavezuje običajna poslovna praksa in Zakon o davčnem postopku. Več o dovoljenih plačilih računov z gotovino najdete v članku Blagajna.

Na bančnih računih ima podjetje lahko sredstva v domači ali tujih valutah. Bančne račune imajo lahko podjetja tudi pri tujih bankah.

Podatke o številkah računov pri bankah in hranilnicah v tujini morajo pravne osebe in